хипохолестеролемия

понижено съдържание на холестерол в кръвта.