хипохондрия

неоснователна убеденост в съществуването на тежко заболяване.