хипоменорея

много слаба, оскъдна менструация, продължаваща не повече от 2-3 дни.