хипоталамус

структура от междинния мозък, съставена от кръстовището на зрителните нерви, сивата върга, нейното долно продължение и пъпчестите тела. Хипоталамусът регулира редица функции на организма, напр. регулира телесната температура, обмяната на веществата, в неговите ядра се образуват хормоните окситоцин и вазопресин и др.