илеостомия

оперативно създаване на отвор (фистула) на тънкото черво в коремната стена за отвеждане на чревното съдържание навън