иноперабилен

състояние, което не може да бъде лекувано чрез операция, неподходящ за оперативно лечение.