интерорецептор

рецептори, специализирани да възприемат информация от вътрешните органи