интима

най-вътрешният слой на стената на кръвоносните и лимфните съдове