интрацеребрална

разположен във вътрешността на главния мозък