интрапартална асфиксия

задушаване по време на раждане; липса на кислород по време на раждане