исхемични лезии

увреждания, дължащи се на намалено/неодстатъчно кръвоснабдяване