йерсиниози

остри чревни инфекциозни заболявания, причинени от Yersinia enterocolica