кардиотоници

лекарствени средства, подобряващи помпената функция на сърцето.