кардиоваскуларен

сърдечносъдов, отнасящ се до сърцето и кръвоносните съдове.