кардия

вход на стомаха – частта от стомаха, която е свързана с хранопровода.