киста

кухина, ограничена с капсула и изпълнена с течност или полутечна субстанция.