койлонихия

деформация на ноктите, характеризираща се с централно хлътване на ноктите, например при желязодефицитна анемия.