левкемия

група малигнени кръвни заболявания, при които има неконтролируемо разрастване на неопластично трансформирани кръвни клетки в кръвотворните органи и извън тях, и излизане на тези клетки в периферната кръв.