ликворокултура

посявка на гръбначно-мозъчна течност в специална среда с цел изолиране на микробна инфекция