макропсия

зрително нарушение, при което обектите се виждат по-големи, отколкото са в действителност