менингоенцефалит

възпаление на главния мозък и на обвивките му