мезентериум

опорак – дубликатура на перитонеума, която е прикрепена към коремната стена и обгръща част или цял коремен орган, например: мезентериум на тънките черва.