нанизъм

микросомия – ненормално нисък ръст, изоставане в растежа. Различават се първичен нанизъм (при скелетни дисплазии, хромозомни аномалии, дородови увреждания и др.) и вторичен нанизъм (при ендокринни заболявания, недоимъчно хранене и др.)