нефрокалциноза

калциноза на бъбреците – отлагане на калциеви соли, водещо до нарушение на бъбречната функция