нефропатия

общ термин за някои невъзпалителни заболявания на бъбреците