обтурация

затваряне, запушване (на съдове, канали, кухи органи, кухини)