олигемия

състояние, при което общото количество на кръвта в организма е понижено