олигохидрамнион

маловодие – състояние, характеризиращо се с абнормно малко количество на околоплодна течност – под 500 ml.