олигоменорея

рядко настъпваща менструация. Интервалите между менструациите са увеличени – над 35 дни.