олигозооспермия

намалено количество на сперматозоиди в еякулата