операбилен

състояние, което може да бъде лекувано чрез хирургична операция