опистотонус

тоничен гърч на екстензорните мускули/разгъвачи на гърба, поради което тялото е извито като дъга и се опира само на тила и петите; наблюдава се при тетанус, отравяне със стрихнин и др.