остеомалация

размекване на костите – обезкалцяване на костите в резултат на дефицит на витамин Д, водещ до нарушения в калциево-фосфорната обмяна. Получават се деформации на скелета, фрактури.