Перинатални

Времето преди и след раждането – от 28 седмица на бременността, до 7 дни след раждането