перивентрикулна левкомалация

симетрична исхемична некроза на бялото мозъчно вещество при недоносени деца