Плацентация

сформиране на плацентата (образуване, вид, структура и разположение)