плацентарна инсуфициенция

„плацентарната инсуфизиенция“ е състояние, при което плацентата не може да осигури храненето, растежа и хомеостазата на плода