пневмония

остро или хронично възпаление на белите дробове, при което са засегнати алвеолити и/или интерстициума.