пневмоперитонеум

наличие на въздух или газове в коремната кухина