продром

предвестник, ранни симптоми, които предшестват основните прояви на една болест.