проксимален

разположен по-близо до средната линия на тялото или до начална точка