пупила

зеница – кръгъл отвор в центъра на ириса, през който светлината навлиза в окото