реанимация

възвръщане към живот, съживяване – съвкупност от специфични мероприятия за поддържане на някои от основните жизнени функции или за корекция на техните остри нарушения