рецесивен

отстъпващ, отдръпващ се, напр. рецесивен белег – признак, който се появява в потомството само когато се предаде от двамата родители