регенерация

процес, при който увредените и загинали клетки и тъкани, се заместват от нови клетки и тъкани