ректум

право черво – крайната част на дебелото черво. Разполага се в малкия таз и перинеума. Състои се от две части: тазова и анална, която завършва с анус.