релапс

възвръщане – поява отново на симптомите на дадено заболяване след период на подобрение