ретрогнатия

зъбно-челюстна деформация – изместване на горната или долната челюст по-назад от нормалното положение