сърдечен шум

при аускултация на сърцето, кръвоносните съдове може да се чуят различни шумове. Различават се сърдечни шумове – клапни, миокардни, неорганични и др., съдови шумове – от аортата, белодробната артерия, от коронарните съдове.