сарториус

дълъг лентовиден мускул, който прекосява предната повърхност на бедрото отгоре и латерално надолу и медиално